รู้จักแบรนด์ ว.แลนด์เฮ้าส์

โครงการ หมู่บ้านว.แลนด์เฮ้าส์ ดำเนินการ และบริหารงานโดย บรัษัท มิตรตรัง คอนสตรัคชั่น จำกัด(Mittrang Construction Co, Ltd) ซึ่งได้ก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2531 และ ได้บุกเบิก พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หลายจังหวัดของทางภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง จนมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากคนรักบ้าน และได้ให้ความไว้วางใจ ในคุณภาพบ้านของเราทุกโครงการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มายาวนานเกือบ 30 ปี บริษัทมิตรตรังคอนสรัคชั่นจำกัดได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และ เสร็จสมบูรณ์มาแล้ว หลายสิบโครงการ รวมถึงกำลังดำเนินการในปัจจุบัน

img01

ผลงานของ ว.แลนด์เฮ้าส์


โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ โคกหล่อ จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เอ้าส์ ควนขัน จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ กนกการณ์ จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ 4 แยกต้นสมอ จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ 4แยกท่าปาบ จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ โคกหล่อ 2 จ.ตรัง

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ โคกหล่อ 3 จ.ตรัง

โครงการ อมินตราวิลล่า หาดพระแอะ เกาะลันตา จ.กระบี่

โครงการ หรูพร็อพเพอร์ตี้ หาดคลองนิล เกาะลันตา จ.กระบี่

โครงการ ดิไอยเรศ สวีท เรสซิเดนซ์ หาดพระเอะ เกาะลันตา จ.กระบี่

โครงการ รีสอร์ท ไอยเรศ บีชฟร้อนท์ วิลล่า หาดคลองนิล เกาะลันตา จ.กระบี่

โครงการ หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ โคกสูง หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ ห้าแยกเกาะยอ จ.สงขลา

โครงการหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ ทวีไทย จ.สงขลา

“ โครงการ ว.แลนด์เฮ้าส์ ภายใต้การดำเนินงาน โดยบริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การตลาดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้คุณลูกค้า ได้รับในสิ่งที่แตกต่าง คุ้มค่า
และเหนือระดับมากกว่าคำว่าราคา ควบคู่กับหลักคุณธรรม และจริยธรรม ”